Jesteś tutaj

Nowe władze Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego

Podczas walnego zgromadzenia Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego, które odbyło się 29 stycznia Arkadiusz Grądkowski, opiekun związku oraz Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej podsumowali działania podejmowane na rzecz branży spożywczej przez Konfederację Lewiatan w minionym roku. Wybrano również nowe władze związku.

Podczas walnego zgromadzenia nastąpiło oficjalne przekazanie funkcji prezesa zarządu Annie Mączyńskiej z firmy Agus. Ustępujący prezes Marek Zieliński, założyciel Kingi Pienińskiej, pełnił tę funkcję od 2012 r.

Zebrani uczestnicy podziękowali Markowi Zielińskiemu za dotychczasowy wkład w prace na rzecz sektora spożywczego w Polsce, licząc na jego dalsze zaangażowanie w rozwój branży, a także możliwość skorzystania z bogatej wiedzy i doświadczenia zawodowego prezesa.

W skład zarządu weszli:

• Anna Mączyńska - prezes zarządu

• Jacek Czarnecki - wiceprezes zarządu

• Małgorzata Chudzik - wiceprezes zarządu

W składzie rady nadzorczej znaleźli się:

• Piotr Nowosielski - przewodniczący rady nadzorczej

• Dariusz Gałęzewski - członek rady nadzorczej

• Robert Ogór - członek rady nadzorczej

• Magdalena Rohde-Krempa - członek rady nadzorczej

• Małgorzata Grycan - członek rady nadzorczej

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”.

Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego. 

X

Przeczytaj również