Jesteś tutaj

Znamy pierwszych gości Europejskiego Kongresu MŚP

Pierwsi goście tegorocznej edycji EKMŚP potwierdzili swój udział. Między 18 a 20 października w Katowicach będzie można spotkać polityków z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli nauki i biznesu.

 W kongresowych rozmowach głos zabiorą Jarosław Gowin (Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Brian Sandoval (Gubernator Stanu Nevada) czy Elżbieta Bieńkowska (Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP).Oprócz polityków i władz państwowych Kongres uświetnią swoją obecnością prezesi i dyrektorzy najlepiej prosperujących firm w Polsce, eksperci z rozmaitych urzędów (PUP, ZUS, WFOŚiGW), uczelni wyższych, jak również z innych organizacji.

W ramach 10 ścieżek tematycznych paneliści będą poruszać się m.in. wokół tematyki kontroli w firmie, tego czy należy się jej obawiać, jak postępować oraz jaka jest rola instytucji kontrolnych w polityce państwa. Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci, m.in. Marian Banaś, Edyta Bielak-Jomaa (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Marek Posobkiewicz (Główny Inspektor Sanitarny), Izabella Żyglicka (Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach).

Natomiast wspólnie ze Stanisławem Szwedem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestnicy Kongresu zastanowią się nad wyzwaniami stawianymi rynkowi pracy. Z kolei Jarosława Gowina zabierze głos w dyskusji dotyczącej kształcenia dualnego czy nowoczesnych strategii uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Nie zabraknie również gości z zagranicy. Wśród nich m.in.:  Brian Sandoval (Gubernator Stanu Nevada), Ma Xianghui (Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informatycznych), czy Hamat Bah (Minister Turystki i Kultury Gambii). Odbędą się sesje panelowe dotyczące współpracy z USA czy wejścia polskich przedsiębiorców na rynek chiński i białoruski.

Warte uwagi są Targi Biznes Expo, które są największą imprezą towarzyszącą Kongresowi. Warto będzie zajrzeć do Strefy Prezentacji, gdzie odbędą się warsztaty i wykłady, jak również do Strefy Eksperta, aby uzyskać poradę dotyczącą m.in. prowadzenia firmy, zmian w przepisach czy możliwości otrzymania dotacji. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

26 września w Katowicach odbył się II Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 5500 handlowców zrzeszonych w sklepach Grupy Eurocash, swoje prelekcje wygłosili m.in. Prezes Grupy Eurocash Luis Amaral.

Data wydarzenia: 
2015-10-12

12-14 października pod patronatem "Poradnika Handlowca" odbędą się V Targi Usług i Produktów dla MŚP - Biznes Expo 2015 Katowice. BIZNES EXPO 2015 to przedsięwzięcie o charakterze ekspozycyjnym, tworzące dynamiczną platformę spotkań: Wystawców posiadających ofertę usług i produktów dla sektora MŚP; Przedstawicieli MŚP prezentujących swoją ofertę innym podmiotom; Naukowców i innowatorów otwartych  na praktyczną współpracę z biznesem; Odwiedzających - przedsiębiorców z różnych branż, o różnym doświadczeniu biznesowym; Osób zainteresowanych utworzeniem własnych firm, pozyskaniem   rozwiązań  strukturalnych wspierających rozwój firmy.

 

X