Jesteś tutaj

Ankiety

L.P. Ankieta Data dodania
41 Czy w okresie wakacyjnym z uwagi na urlopy personelu rozważa Pan/Pani zatrudnienie w swoim sklepie do lekkich prac pracowników młodocianych: 2015-07-30
42 Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki wpływają negatywnie na rentowność placówki handlowej: 2015-06-24
43 Co Pan/Pani planuje w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym: 2015-06-01
44 Czy zbliżający się sezon letni spowoduje w Pana/Pani sklepie widoczną zmianę asortymentu? Na które z niżej wymienionych grup produktowych postawi Pan/Pani w pierwszej kolejności: 2015-05-04
45 W czasach silnej konkurencji dużego znaczenia nabiera przyciągnięcie do sklepu nowych klientów. Który z poniższych czynników według Pana/Pani decyduje o zainteresowaniu konsumentów placówką handlową? 2015-04-07
46 Co najbardziej przeszkadza Panu/Pani w prowadzeniu sklepu: 2015-03-04
47 Jaki jest Pani/Pana zdaniem najlepszy moment na wprowadzenie wielkanocnej oferty świątecznej do sklepu? 2015-02-02
48 Czy zdaniem Pana/Pani, jako właściciela sklepu, parlament i rząd powinien w najbliższym czasie zająć się kwestią uregulowania udziału poszczególnych formatów handlu w rynku FMCG? 2015-01-07
49 Posłowie przygotowują zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którymi kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy będzie mogła wejść do firmy bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy o swojej wizycie. Dziś ma obowiązek powiadomić przedsiębiorcę z 7-dniowym wyprzedzeniem. Czy Pana/Pani zdaniem proponowane nowe przepisy poprawią przestrzeganie prawa pracy? 2014-12-23
50 Od 1 stycznia 2015 r. opłata interchange pobierana przez banki za płatności kartami debetowymi będzie wynosiła maksymalnie 0,2%, a za płatności kartami kredytowymi − 0,3%. Czy w związku z tym wprowadzi Pan/Pani w swoim sklepie tę formę płatności bez limitu kwoty zakupów? 2014-12-02

Strony

X