Jesteś tutaj

Aktualności

Wejście w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę to zdecydowanie najważniejszy czynnik wywierający wpływ na działalność branży handlowej w 2018 r., w tym także dla sieci Lewiatan. Mimo tej sytuacji sieć zwiększyła swoje obroty o 9% w stosunku rocznym.

Grupa Carrefour opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Sprzedaż grupy w ubiegłym roku osiągnęła poziom niemal 85 mld euro i była niższa o 3,1% od wyników z 2017 r. W ubiegłym roku zanotowano jednak wzrost sprzedaży L4L o 1,4%.

Rynek słowacki jest kolejnym po polskim, czeskim, niemieckim i litewskim, na którym pojawią się stacje Grupy Orlen. Sieć na Słowacji będzie funkcjonowała pod marką Benzina, która na tamtejszym rynku działała przez kilka dekad.

Marek Olszanowski został dyrektorem pionu handlu w Fabryce Cukierków „Pszczółka” w Lublinie. To doświadczony menedżer w branży FMCG. W nowym miejscu pracy będzie odpowiadał za rozwój działu sprzedaży w jednym z czołowych producentów słodyczy na rynku polskim.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2018 r. zwiększyła się do 27,1 mld EUR wobec 25,6 mld w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 5,8% rok do roku. Analitycy oczekują, że w całym 2018 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych przekroczy 29 mld EUR, co byłoby jej najwyższym poziomem w historii.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 4,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,4. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. 

Kategoria produktów nabiałowych jest jedną z najczęściej kupowanych przez klientów kategorii w sklepach spożywczych. Mleko, jogurty czy sery należą do podstawowego koszyka produktów. Warto zatem zadbać o odpowiednią reprezentację asortymentu w poszczególnych grupach towarowych, aby klient miał w czym wybierać.

Polacy rzadko decydują się na reklamowanie produktu spożywczego, który nie spełnia ich oczekiwań. Do tej pory w wypadku odrzucenia reklamacji konsument musiał uznać swoją porażkę lub wystąpić na drogę sądową. Teraz może aplikować o rozstrzygnięcie sporu przez internet, poprzez Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów poświęcone wyłącznie żywności. Działa ono przy Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Od pewnego czasu obserwuje się nowe trendy żywieniowe. Jednym z nich jest powrót do zapomnianych warzyw. Do tej grupy można zaliczyć między innymi : topinambur, kard, salsefię, boćwinę, rzepę i brukiew oraz skorzonerę.

Sieć Kaufland wprowadza nowy dodatek motywacyjny dla swoich pracowników. Za dyspozycyjność i wzorową frekwencję pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych mogą liczyć nawet na 400 zł dodatku do wynagrodzenia.

Strony

X