Jesteś tutaj

Resort finansów zamierza ograniczyć prawa przedsiębiorców

Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów zmiany w Ordynacji podatkowej, dotyczące prawa do uzyskania interpretacji indywidualnych i zasad ich wydawania, oznaczają ograniczenie praw przedsiębiorców. Resort finansów zaproponował zawężenie zakresu wydawanych interpretacji indywidualnych. Podatnicy mają mieć prawo do złożenia wniosku o interpretację tylko w odniesieniu do zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiło. Wykluczone będzie zatem złożenie wniosku dotyczącego zaistniałego stanu faktycznego. Kontrowersje budzą również m.in. propozycje rozszerzenia zakresu czynności sprawdzających, zwiększenie katalogu możliwości wszczęcia kontroli podatkowych bez doręczania zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia oraz odstąpienie od doręczania kontrolowanemu załączników do protokołu kontroli.

Galeria: 
Kategoria: 

Podobne artykuły

Warto pamiętać, że podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Decyduje miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku, za który składamy PIT.

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma.  W lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym także firmy prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

X