Jesteś tutaj

Rząd pracuje nad nową ustawą o zatrudnieniu

Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona nowym aktem. Obecna ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została poważnie zmieniona w 2014 r., kiedy to wprowadzono nowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych, w tym m.in. system profilowania. System ten dzieli bezrobotnych na trzy grupy (aktywni, wymagający wsparcia i korzystający z instrumentów pomocy oraz bezrobotni niezainteresowani pracą) i przewiduje dla każdej z nich inne podejście oraz formy pomocy. Zmianom ulec miałyby regulacje dotyczące właśnie profilowania oraz zlecania prywatnym podmiotom aktywizacji bezrobotnych. Rozważane jest także wprowadzenie kontroli rządu nad urzędami pracy.

Kategoria: 

Podobne artykuły

W 2016 r. Polska będzie musiała dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy, która odnosi się do używania lekkich plastikowych toreb na zakupy. W związku z tym najprawdopodobniej wprowadzony zostanie nowy parapodatek.

Podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę będą musiały być potwierdzane w formie pisemnej jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu wyeliminowanie zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia. Projekt ma na celu wzmocnienie ochrony praw pracowników i zapobieganie nielegalnemu wykonywaniu pracy.

X