artykuły rolno-spożywcze

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego, spadły w lipcu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,6%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 3,9%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Według ONZ na produkcję żywności na świecie składa się 40% użytkowania gruntów, 30% emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia wody słodkiej. Do 2050 r., liczba ludności na planecie wzrośnie do prawie 10 mld, a globalny popyt na żywność ma wzrosnąć o około 60%. W tym samym czasie niecały miliard ludzi wejdzie do klasy średniej. Wraz ze stopniowym wyczerpaniem zasobów powstaje wyzwanie  – jak nakarmić rosnącą, urbanizującą się populację bez dalszego niszczenia ziemi?

Zwiększa się zasięg suszy rolniczej w Polsce w kolejnych tygodniach 2019. Niemniej, według IUNG sytuacja pod względem suszy jest lepsza niż w analogicznym okresie w 2018. W przypadku upraw zbóż jarych suszę odnotowano w 10 województwach na obszarze 9,4% gruntów ornych, podczas gdy w 2018 r. obserwowana była we wszystkich województwach na powierzchni 63,14% gruntów ornych.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).

GUS opublikował dane dotyczące cen skupu produktów rolnych w styczniu 2019 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Podobnie jak przed miesiącem dynamicznie zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 55,5% w stosunku rocznym, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą ze względu na ubiegłoroczną suszę.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena kukurydzy paszowej w pierwszych 3 tygodniach stycznia 2019 r. wzrosła o 20% rok do roku. Ceny w porównaniu z grudniem 2018 r. zwiększyły się o 1,7%.

Zgodnie ze wstępnymi oczekiwaniami IGC (International Grains Council), zakładającymi przeciętny historyczny poziom plonów, produkcja pszenicy na świecie w sezonie 2019/20 wzrośnie o 2% rok do roku, do 751 mln t.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące cen skupu produktów rolnych w grudniu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 75,2% rok do roku, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą.

W 2018 r. ceny produktów rolnych utrzymywały się w tendencji spadkowej. Indeks cen żywności FAO w okresie styczeń-listopad 2018 był przeciętnie niższy o 3,5% rok do roku. Spadek wynikał przede wszystkim z obniżenia światowych cen produktów mleczarskich, olejów roślinnych oraz cukru. W 2019 r. obniżki cen produktów rolnych na świecie mogą się utrzymać, choć spadki będą prawdopodobnie łagodniejsze niż w 2018 r. – prognozują eksperci PKO BP.

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16% mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 26,8 mln ton – poinformował Główny Urząd Statystyczny, w wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.

Strony

X

Przeczytaj również