Brexit

Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że gdyby Wielka Brytania przyjęła swoją taryfę celną, to przy zachowaniu obecnej struktury towarowej średnia ważona stawka celna w przywozie polskich towarów do tego kraju wyniosłaby 2,1%, w tym 6,5% w grupie produktów rolno-spożywczych.

Twardy Brexit to mocny wstrząs dla polskiej branży spożywczej. Scenariusz utraty rynku warte 1/10 polskiego eksportu i dotkliwe straty dla w polskich producentów spożywczych, w tym w przetworów mięsnych, produktów cukierniczych oraz mleczarskich – obawia się Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów, która niedawno podpisała umowy na eksport polskiej wódki na rynek brytyjski.

Dział badań ekonomicznych Euler Hermes szacuje, że tylko w latach 2016-2018 niepewność towarzysząca Brexitowi i towarzyszące temu czynniki wpłynęły na zmniejszenie w tym czasie dynamiki polskiego eksportu o 3,2 mld Euro (o tyle więcej wzrósłby w tym czasie dodatkowo polski eksport do W. Brytanii, gdyby nie temat Brexitu). Branże, które odczuły spowolnienie wzrostu wymiany handlowej z Wlk. Brytanią to mi.in. sektor spożywczy i motoryzacyjny.

Brexit ma oficjalnie nastąpić już 29 marca, jednak do tej pory nie zawarto porozumienia z Unią Europejską dotyczącego m.in. handlu. Największe sieci na rynku apelują, że w takiej sytuacji pojawienie się ceł oraz wyższych cen spowoduje spadek jakości sprowadzanej na Wyspy żywności.

Drób jest jednym z naszych hitów eksportowych. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i czwartym na świecie eksporterem, po Brazylii, USA i Holandii. Dobrej kondycji polskich producentów może jednak zagrozić tzw. twardy brexit, ponieważ na rynek Wielkiej Brytanii przypada 17% całego eksportu polskiego drobiu o wartości 1,6 mld zł.

Odrzucenie przez brytyjski parlament umowy przewidującej łagodne wyjście ze Wspólnoty może oznaczać w najgorszym wypadku, że już od 29 marca br. Wielka Brytania przestanie być częścią wspólnego obszaru celnego UE. Taki scenariusz sprawia, że towary sprzedawane w obu kierunkach będą podlegać odprawom celnym, cłom i innym opłatom związanym z przekraczaniem granicy.

Polskie firmy z niepokojem spoglądają na rozgrywające się na Wyspach wydarzenia związane z finalizacją procesu brexitu. Niemal 30% z nich obawia się zmiany charakteru relacji handlowych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ponad 17% polskich przedsiębiorców ma obawy związane z wpływem brexitu na prowadzoną przez nich działalność – wynika z 14. fali badania Bibby MSP Index, prowadzonego cyklicznie na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Prawie co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP obawia się następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływu na prowadzoną działalność, a 26% respondentów jeszcze nie jest w stanie określić, czy Brexit będzie miał wpływ na prowadzone przez nich przedsiębiorstwo – pokazuje 13. fala badania Bibby MSP Index. 

Handel detaliczny w Wielkiej Brytanii odnotowuje największy od siedmiu lat spadek. Brytyjczycy zaciskają pasa, bo ceny w brytyjskich sklepach wciąż rosną. Niemieckie media donoszą, że przyczyną jest Brexit.

Strony

X

Przeczytaj również