cena zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2162 mln t wobec 2143,1 mln t w sezonie 2018/2019 (+0,9%). Na nieznaczny wzrost zbiorów złożą się wyższa produkcja pszenicy (+3,9%) i jęczmienia (+10,7%) oraz niższa produkcja kukurydzy (-2,5%) – czytamy w „Agro Mapie” przygotowanej przez analityków Credit Agricole Banku Polskiego.

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2159,1 mln t wobec 2141,8 mln t w sezonie 2018/2019 (+0,8%). Na nieznaczny wzrost zbiorów złożą się wyższa produkcja pszenicy (+4,2%) i jęczmienia (+7,8%) oraz niższa produkcja kukurydzy (- 2,6%).

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2177,6 mln t wobec 2128,4 mln t w sezonie 2018/2019 (+2,3%). Wyższe zbiory oczekiwane są w przypadku wszystkich głównych gatunków zbóż: pszenicy (+3,6%), kukurydzy (+0,6%) oraz jęczmienia (+5,8%). Ich zwiększenie będzie w znacznym stopniu efektem wzrostu produkcji zbóż w Unii Europejskiej, Rosji i Australii, w których w poprzednim sezonie wystąpiły znaczące straty związane z suszą.

Z prognoz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że do końca czerwca 2019 r. ceny zbóż będą 20-30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2089,4 mln t wobec 2102,5 mln t w sezonie 2017/2018 (-0,6%). Jej spadek wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-3,9%) i jęczmienia (-3,6%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+3,5%). Niższa produkcja pszenicy i jęczmienia jest skutkiem ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę, jaka wystąpiła w 2018 r. w Europie. Wyższa produkcja kukurydzy będzie natomiast efektem jej większych zbiorów m.in. w Brazylii, Argentynie, Ukrainie i Chinach.

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2079 mln t wobec 2103,4 mln t w sezonie 2017/2018 (-1,2%). Zwiększy się natomiast o 1,5% konsumpcja zbóż. Analitycy Credit Agricole Bank Polska uważają, że perspektywy dalszego znaczącego wzrostu cen zbóż są już ograniczone.

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się osłabienia dynamiki wzrostu cen pszenicy i żyta, a sam wzrost cen powinien zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2019 r. – oceniają w raporcie rynkowym analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

X