certyfikat AEO

Spółka Pantos Logistics, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne i działająca w ponad 180 sieciach logistycznych na całym świecie, otrzymała w Hiszpanii certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO, Authorized Economic Operator).

X