Czechy

W Brukseli zorganizowano posiedzenie unijnych ministrów rolnictwa. Przy okazji doszło do spotkania Jana Ardanowskiego, szefa polskiego resortu rolnictwa, z jego czeskim odpowiednikiem Miroslavem Tomanem. Dyskutowano głównie o jakości produktów spożywczych wysyłanych na czeski rynek.

Od 1 stycznia supermarkety w Czechach muszą nieodpłatnie przekazywać niesprzedane artykuły spożywcze potrzebującym. Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone w Polsce – prace nad ustawą trwają.

X