Dino Polska

Akcje Dino pojawią się na Giełdzie Papierów Wartościowych w środę 19 kwietnia.

Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 34,50 zł za jedną akcję, a ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych na 33,50 zł za jedną akcję. 

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 r. W dniach 22 marca do 3 kwietnia inwestorzy indywidualni zainteresowani akcjami Dino Polska S.A. mogą składać zapisy na nie. 4 kwietnia zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz o liczbie oferowanych akcji. 

Konferencja informująca o spawie prospektu emisyjnego odbywa się dziś w Hotelu Westin w Warszawie. Przewiduje się, że oferta publiczna akcji Dino Polska S.A. obejmie nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. 

Dino Polska S.A. przeprowadzi pierwszą ofertę publiczną i wprowadzi swoje akcje na Giełdę Papierów Wartościowych. Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji na rynku. 

Na taki wynik złożyły się m.in. otwarcie nowych sklepów, rozwój sprzedaży w już istniejących, wzrost wydatków na konsumpcję oraz konsekwencja w prowadzeniu strategii firmy. W ubiegłym roku sieć powiększyła się o 117 sklepów i ostatniego grudnia liczyła 628 sklepów. 

Siec supermarketów Dino otrzymała tytuł Diamentu Forbesa 2017 zajmując 30. miejsce w kategorii dużych polskich firm z przychodami powyżej 250 mln zł oraz 3. miejsce w województwie wielkopolskim w tej samej kategorii.

W 2016 r. sieć sklepów Dino (należąca do Grupy Dino) powiększyła się o kolejne 117 placówek (wobec wzrostu o 101 punktów sprzedaży w 2015 r.). Tym samym według stanu na 31 grudnia 2016 r. sieć Dino liczy łącznie 628 sklepów wobec 511 rok wcześniej.

X