eksport żywności

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przeanalizowała ukraińskie dane importowe. W okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. przywóz jaj na Ukrainę wzrósł o 32%. Choć procentowy przyrost jest imponujący, to wolumenowo oznacza wzrost tylko z poziomu z 3,4 tys. ton do 4,5 tys. ton. Ze statystyk okazuje się, że Polska jest największym eksporterem na Ukrainę (35% udział). Pozostałe większe wysyłki realizują: Bułgaria (26% udział) i Niemcy (24% udział).

W ramach działań związanych z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi aktywne starania o otwarcie rynku Indonezji. Aktualnie trwają prace nad dostępem do rynku indonezyjskiego polskich jabłek i borówki.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje całodniowe seminarium na temat rynku spożywczego w Chinach, które odbędzie się 16 października 2019 r. w Centrum Informacyjnym przy ul. Bagatela w Warszawie. Podczas seminarium zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z eksportem produktów spożywczych i wprowadzaniem ich do obrotu na terytorium Chin.

W latach 2015-2018 Polska notowała systematyczny wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. W 2018 r. przyrost ten osiągnął nienotowany dotąd poziom 29,7 mld EUR i był wyższy w ujęciu rocznym o 6,8%.

Sukcesem zakończyły się starania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ambasady RP w Bangkoku o otwarcie rynku Tajlandii dla polskich jabłek.

Według danych Eurostatu z Polski do USA w okresie lipiec 2018- marzec 2019 wyeksportowano 18 tys. t mrożonek warzywnych (+13,6% rok do roku), tj. o 86% więcej w relacji do sezonu 2015/2016. Dodatkowo wzrosła istotnie sprzedaż do Kanady – w analogicznym okresie 2,1- krotnie, do 7,8 tys. t.

Sekretarz stanu Szymon Giżyński spotkał się z prezesem Forum Indyjskich Importerów Żywności (FIFI) Amitem Lohani. Spotkanie zostało poświęcone kwestiom rozwoju eksportu polskiej żywności na rynek indyjski. Wiceminister Giżyński wskazał na czołową pozycję zajmowaną przez Polskę w produkcji wielu kategorii produktów żywnościowych, jak również dążenie do osiągnięcia ich najwyższej jakości, co znajduje uznanie na wymagających rynkach.

Eksport towarów żywnościowych do Wielkiej Brytanii w 2018 r. wzrósł o 4% w stosunku rocznym i osiągnął wartość ok. 2,7 mld euro. Największy udział w przychodach osiągnęło mięso, wyroby cukiernicze, wyroby tytoniowe oraz przetwory zbożowo-mączne – wynika z danych Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Mięsa, zupy i słodkie wypieki to dania kuchni polskiej, na które są gotowi skusić się Włosi. Polacy za to wciąż lubują się w pizzy, sałatce caprese czy makaronach i coraz częściej używają do ich przygotowania oryginalnych produktów sprowadzanych z Półwyspu Apenińskiego. Wymiana handlowa produktów spożywczych między Polską a Włochami rośnie.

Zgodnie z danymi Eurostatu polski eksport żywności do Czech w ostatnich latach rośnie wyraźnie wolniej niż do pozostałych krajów unijnych. Jednocześnie niepełne dane za 2018 r. wskazują, że Czechy wypadły z pierwszej piątki największych importerów polskiej żywności, podczas gdy jeszcze w 2016 r. zajmowały trzecie miejsce. Przedmiotem poniższej analizy jest próba ustalenia przyczyn gorszych wyników polskich eksporterów artykułów rolno spożywczych na czeskim rynku.

Strony

X