Eurostat

Eurostat opublikował dane dotyczące ceny napojów alkoholowych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce cena wynosi 86% średniej ceny unijnej i okazuje się jedną z najniższych, spośród wszystkich państw członkowskich.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu 2019 r. wzrosła o 6,1% rok do roku, zachowując dynamikę roczną z lutego 2019 r. – informuje Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła natomiast o 0,1%.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu wzrosła o 4,9% rok do roku, po wzroście o 4,7% w stosunku rocznym w listopadzie – informuje Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,4%.

W Polsce udział żywności w łącznych wydatkach konsumentów sięga 15,2% – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Europejska średnia kształtuje się na poziomie 11,1%.

Eurostat opublikował wyniki badania dotyczącego cen w krajach Unii Europejskiej. W latach 2000-2017 ceny na europejskim rynku wzrosły ogółem o 36 %. W Polsce w badanym okresie towary i usługi podrożały o 44,9%.

Eurostat opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Europie. Polska na tle całego kontynentu osiągnęła jeden z lepszych wyników. Gorzej sytuacja wygląda w zestawieniu z krajami regionu.

Eurostat porównał ceny na rynku europejskim. W Polsce żywność okazuje się jedną z najtańszych w Europie, chociaż dynamika wzrostu cen w ostatnim roku okazała się wyższa od średniej unijnej. Mniej za artykuły spożywcze konsumenci płacą tylko w Rumunii.

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Według unijnego urzędu statystycznego w Polsce nastąpił wzrost sprzedaży, z kolei w całej Unii Europejskiej odnotowano nieznaczny spadek.

Ceny masła na światowych rynkach spadają znacznie dynamiczniej niż w Polsce. Mniej płacą za nie m.in.: Niemcy i Holendrzy.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w kwietniu wzrosła o 4,9 proc. rok do roku, po wzroście o 7,4 proc. rdr w marcu - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,7 proc.

Strony

X