Ferrero International

Już po raz czwarty Ferrero International zaprezentowało swój Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Szczególne miejsce w tegorocznym Raporcie zajął opis działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym tych realizowanych w Polsce oraz historia rozwoju Grupy na terenie naszego kraju.

X