Frisco.pl

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco.

Już jest nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne Frisco.pl w Klaudynie pod Warszawą. Magazyn o łącznej powierzchni około 11 tys. mkw. podzielono na kilka stref temperaturowych i logistycznych, m.in.: strefę przyjęć, magazynowania, strefy buforowe i kompletacyjne, a także strefę wysyłkową, którą obsługuje specjalny robot.

X