Globalne Forum Żywności i Rolnictwa

W dniach 17-19 stycznia 2019 r. w Berlinie odbyło się Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA). Z tej okazji zorganizowano m.in. konferencję Ministrów Rolnictwa. Tegoroczna, 11. już konferencja poświęcona była omówieniu tematu rolnictwa cyfrowego oraz inteligentnym rozwiązaniom dla przyszłości rolnictwa.

X