Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,2%.

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w październiku 2018 r. wzrosły o 6,4% rok do roku, po wzroście o 3,2% we wrześniu. Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku zwiększyła się o 15,8% w stosunku rocznym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 11,6% – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w październiku br. była wyższa niż przed rokiem o 7,8%, wobec wzrostu o 7,1% w październiku ubiegłego roku. W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży o 6,6% – informuje GUS.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w październiku 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego spadły o 0,6%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego były niższe o 0,7%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W handlu detalicznym odnotowano w październiku poprawę koniunktury w stosunku do września. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku hurtu, tutaj nastąpił spadek. Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymuje się jednak na plusie. Największymi problemami dla przedsiębiorców są rosnące koszty zatrudnienia oraz duża konkurencja na rynku – informuje GUS.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6%, wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku. W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,9% - informuje GUS.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, we wrześniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 1,4%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 0,2%.

Strony

X

Przeczytaj również