Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny zwiększyły się natomiast o 1,9%. Największy wpływ na zmianę indeksu miały ceny żywności.

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% rok do roku i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w stosunku rocznym o 6,7% i wyniosło 4771,86 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli firm o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do 2010 r. Niemal połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Największy wzrost cen zanotowano w przypadku paliw, co może mieć wpływ na koszty transportu i spowodować wzrost cen artykułów w sklepach.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4572,12 zł, tj. o 6,7% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 5042,28 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 5,7%), a w sektorze prywatnym 4386,47 zł (wzrost odpowiednio o 7,2%) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, czyli o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Jeszcze większe spadki, sięgające 20%, zanotowano w przypadku rzepaku i rzepiku. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą z kolei rekordowo wysokie, wzrosną odpowiednio o 65% i 20%.

Wskaźnik koniunktury w handlu hurtowym wyniósł we wrześniu plus 12,8, natomiast w handlu detalicznym plus 12,2. Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 6,7%, wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub. roku. W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj.  pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego,  w sierpniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,9%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 2%.

W sierpniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,4% rok do roku i wyniosło 6229,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% w stosunku rocznym i wyniosło 4798,27 zł – informuje GUS.

Strony

X