historia handlu

Polska znów jest niepodległa! Po 123 latach zaborów i niezwykle wyniszczającej Europę I Wojnie Światowej Rzeczpospolita Polska znów znalazła się na mapie świata. Wraz z odzyskaniem niepodległości na szyldach sklepowych usuwano napisy w innych językach, zostawiając miejsce tylko dla tych w miejscowym, ojczystym języku polskim.

Niebawem minie sto lat od momentu uzyskania przez Polskę niepodległości. Przez te dziesięć dekad handel stanowił ważną część narodowej sfery gospodarczej, będąc nierozerwalnie związanym z losami kraju. W kolejnych miesiącach na łamach "Poradnika Handlowca" przybliżymy naszym Czytelnikom obraz handlu i jego rolę w rozwoju Rzeczypospolitej. Część pierwsza obejmie dwudziestolecie międzywojenne i lata okupacji. Druga poświęcona zostanie okresowi PRL, a trzecia czasom najnowszym od 1989 r. Cykl zakończymy w numerze listopadowym. 

X