Inflacja

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS inflacja zmniejszyła się w lutym do 1,4% rok do roku wobec 1,9% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych – zauważyli eksperci Credit Agricole Bank Polska.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r. wzrósł o 2,1 proc. w porównaniu do grudnia 2016 r., a więc inflacja okazała się jednak nieco wyższa, niż wcześniej szacowano. Jej wzrost znów zawdzięczamy przede wszystkim mocno drożejącej żywności. W całym 2017 r. inflacja wyniosła 2 proc.

W ciągu bieżącego roku wzrosły ceny wielu produktów spożywczych. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów w Europie. 

W ciągu ostatniego roku inflacja wzrosła o 2,2%. Wpływ miały na to wzrost cen żywności i paliwa, a nie rosnący popyt. 

Inflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym w lutym 2014 r. (wobec 0,5% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br. wzrósł o 0,8 punktu w stosunku do miesiąca ubiegłego - informuje BIEC.

Dzisiaj GUS poda kluczowe dane dla gospodarki – wzrost PKB w IV kwartale, oraz poziom inflacji w styczniu. Ekonomiści szacują, że obie wartości rosną i dobrze to wróży polskim firmom.

Strony

X