Kaucja na opakowania po napojach

Rząd chcąc zwiększyć poziom odzysku surowców planował wprowadzić obowiązkową opłatę za plastikowe i aluminiowe opakowania. Koszty wdrożenia tego rozwiązania okazały się jednak zbyt duże w stosunku do planowanych przychodów.

Wprowadzenie kaucji na opakowania po napojach – rozważa Ministerstwo Środowiska. Resort chce w ten sposób zmniejszyć ilość odpadów w obiegu. 

X