kiosk

Ruch prowadzi negocjacje z podmiotami, mogącymi zainwestować w rozwój spółki i spłacić jej zaległości finansowe. Listy intencyjne zostały już podpisane, a aktualnie prowadzone są badania kondycji finansowej Ruchu przed ewentualną finalizacją umowy. Jednym z inwestorów zainteresowanych współpracą jest inna firma z branży kolportażu prasy.

Do sądu wpłynęły dwa wnioski dotyczące Ruchu. Jeden dotyczy postępowania sanacyjnego, drugi ogłoszenia upadłości przez spółkę. Teraz Sąd Rejonowy w Warszawie połączył wnioski i wyznaczył nadzorcę sądowego spółki.

Ruch złożył wniosek do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Układ ten ma ograniczyć wierzytelności wobec największych wydawców, którym spółka zalega z płatnościami na kwotę 1 mln zł.

Ponad 700 tys. katalogów, próbek towarów i nagród wydano łącznie w pierwszym półroczu 2018 r. w salonikach Kolportera, w ramach różnego rodzaju akcji samplingowych i programów konsumenckich.

Ruch ma kłopoty finansowe i szuka sposobu na wyjście z nich. Pomóc ma w tym zmiana strategii biznesowej oraz rozwój oferowanych usług. Jednym z pomysłów okazuje się zaproponowanie klientom hot-dogów oraz kawy.

X