Konfederacja Lewiatan

System kaucyjny na opakowania jest niezbędny i zostanie wprowadzony za kilka miesięcy - uważa Michał Kurtyka, minister klimatu. Zapowiada też dialog z przedsiębiorcami na temat tego, jaki system będzie najwłaściwszy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych nie będzie możliwe bez efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którego uzupełnieniem będzie system kaucyjny.

Aż 84% przedsiębiorstw obawia się w przyszłym roku wzrostu kosztów zatrudnienia. Natomiast 61% jest przekonanych, że w prowadzeniu biznesu będzie przeszkadzała niepewna sytuacja polityczna - wynika z barometru Lewiatana, badania nastrojów przedsiębiorców, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”.

Konfederacja Lewiatan uważa, że wcześniejsze wprowadzenie przepisów o opłacie recyklingowej to złamanie wcześniejszych ustaleń i uzgodnień. Wcześniejsze, niż wymaga tego od nas Unia Europejska, wprowadzenie nowych przepisów wygeneruje dodatkowe, nieplanowane koszty, które poniesie konsument dokonujący zakupów w sklepie. Przypomnijmy – darmowe, plastikowe siatki mają zniknąć od 1 stycznia 2018 roku, jednocześnie wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za takie opakowania. 

Konfederacja Lewiatan chce zaproponować zmiany dotyczące korzystania z chorobowego. Za pierwsze trzy dni zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie miał zapłacone. W zamian za to mają być wprowadzone niższe składki zdrowotne. Argumentem za są często wykorzystywane przez pracowników zwolnienia L4 nie mające nic wspólnego z chorobą. 

Jak uważa Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, lepszym wyjściem w sprawie ograniczenia handlu w niedziele byłoby rozwiązanie dotyczące zgody pracownika na podjęcie zatrudnienia za większą płacę. – Wydaje nam się, że dużo rozsądniejszym byłoby, żeby wprowadzić po pierwsze dobrowolność, żeby pracownicy wyrażali zgodę na pracę w niedziele, i po drugie, żeby ta praca była po prostu lepiej płatna. 

Regulacja praw przedsiębiorców może wpłynąć na poprawę w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania działalności gospodarczych – uważa Konfederacja Lewiatan. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie KL dotyczącym pakietu ustaw zebranego w Konstytucji Biznesu czytamy, że „ może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej”. 

Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego. 

Projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące budzi poważne wątpliwości przede wszystkim z uwagi na koszty, jakie będą musieli ponieść przedsiębiorcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

X