Kongres Poland & CEE Retail Summit

Podczas Poland & CEE Retail Summit odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Retailer of the Year. Wybrany przez dostawców”, które są jedynym na polskim rynku wyróżnieniem przyznawanym sieciom detalicznym i hurtowym przez ich dostawców. W tegorocznej edycji nagrodę główną zdobyła firma Lidl Polska.

Dwudniowa edycja Poland & CEE Retail Summit 2018 (13-14 marca br.) przeszła już do historii. W tych dniach w warszawskim hotelu Hilton zebrali się przedstawiciele branży, by w trakcie szeregu prezentacji, czy dyskusji panelowych zaprezentować zgromadzonym licznie uczestnikom zjawiska, które są widoczne w światowym handlu, a w polskim zyskują na znaczeniu. 

Kongres Poland & CEE Retail Summit już od 10 lat realnie wpływa na jakość i dynamikę rozwoju polskiego handlu oraz ma wymierne przełożenie na biznesy uczestników. X jubileuszowa edycja najważniejszego i najbardziej reprezentatywnego spotkania polskiego sektora handlu i FMCG odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 w Warszawie.

Transformacja sektora handlu i jej wpływ na plany ekspansji największych sieci, rozwój e-handlu oraz aktualne trendy konsumenckie to główne zagadnienia, o których będzie mowa podczas Poland & CEE Retail Summit 2017.

6-7 kwietnia w Hilton Hotel and Convention Centre w Warszawie odbędzie się Kongres Poland & CEE Retail Summit 2016. Celem kongresu jest budowanie społeczności biznesowej, która tworzy nową jakość oraz rozwija polski i europejski handel. Każdej kolejnej edycji kongresu cel ten udaje się realizować w praktyce poprzez m.in.: wspólne definiowanie wyzwań stojących przed sektorem, budowanie lepszego zrozumienia celów biznesowych stawianych przez poszczególne sieci handlowe i producentów, promowanie dobrych praktyk współpracy na linii producent FMCG – sieć handlowa, tworzenie unikalnej w skali regionu CEE przestrzeni ułatwiającej nawiązywanie relacji oraz rozpoczęcie rozmów na temat przyszłej współpracy.

X

Przeczytaj również