koniunktura w handlu

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4 (plus 0,3 w grudniu ub.r.). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 13,3% i 13,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,3 (przed miesiącem plus 0,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 14,4% (w grudniu ub.r. odpowiednio 14,4% i 13,8%) – komunikuje Główny Urząd Statystyczny.

Foto: Auchan

W grudniu ub.r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,6 (w listopadzie 2019 r. plus 3,6). Poprawę koniunktury sygnalizowało 14,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,8% (w listopadzie ub.r. odpowiednio 15,3% i 11,7%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu 2019 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,3 (plus 2,5 w listopadzie 2019 r.). Poprawę koniunktury sygnalizowało 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (analogicznie jak w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,2% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,5% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16% i 10,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w październiku 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego we wrześniu 2019 r., ale niższym niż w październiku 2018 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). 

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 7,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,8% i 9,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X

Przeczytaj również