KOWR

Zgodnie z prognozą USDA światowa produkcja mięsa kurzego w 2019 r. osiągnie 99,6 mln ton i będzie o 4% większa niż w 2018 r. Na rok 2020 prognozowany jest dalszy jej wzrost do rekordowego poziomu 103,5 mln ton. Do zwiększenia globalnej produkcji w 2020 r. szczególnie przyczyni się dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej w Chinach, będący konsekwencją dużego ograniczenia produkcji trzody chlewnej z powodu epidemii wirusa ASF.

Z prognoz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że do końca czerwca 2019 r. ceny zbóż będą 20-30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prognozuje, że zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż w poprzednim roku. Zaznaczono jednocześnie, że duży wpływ na poziom zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszej części roku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad projektem platformy żywnościowej, będącej giełdą, która umożliwi zawieranie kontraktów na dostawę produktów rolnych –informuje Piotr Serafin, dyrektor generalny KOWR. Od czerwca br. trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu.

Senat nie naniósł poprawek do noweli ustawy o rynku mleka. Zmiana ustawy ma charakter porządkujący. Dotyczy rozdziału kompetencji między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

X