mięso drobiowe

Eksperci Credit Agricole podtrzymują swój scenariusz, zgodnie z którym silny wzrost światowych cen wieprzowiny ze względu na znaczące straty pogłowiu świń w Azji Południowo-Wschodniej będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia światowego popytu na inne gatunki mięsa, w szczególności drób.

Chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu produktów z mięsa drobiowego. Informacje o zatwierdzaniu przekazała do naszego kraju Komisja Europejska. To już kolejne rozszerzenie listy towarów, które polskie zakłady mogą eksportować na rynek chilijski.

Obserwowany obecnie gwałtowny spadek produkcji wieprzowiny w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Chinach związany z rozprzestrzenianiem się ASF znajdzie w kolejnych miesiącach odzwierciedlenie w zwiększonym popycie ze strony Chin na inne gatunki mięsa, zwłaszcza drób. Przy wysokim wykorzystaniu mocy wytwórczych w polskim sektorze drobiarskim będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu cen skupu drobiu. W konsekwencji oczekuje się, że cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w wyraźnym trendzie wzrostowym – prognozują ekonomiści Credit Agricole.

Polska to największy europejski producent drobiu, który połowę swojej produkcji przeznacza na eksport. Cztery na pięć kilogramów mięsa drobiowego, głównie filetów, trafia do krajów Unii Europejskiej. Rynek ten zdaniem ekspertów wydaje się jednak nasycony, natomiast w innych częściach świata bariery celne i konkurencja cenowa utrudniają eksport. Według dyrektora Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz dalszy wzrost produkcji i eksportu mocno wyhamuje.

Od kilku miesięcy Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwraca uwagę na rosnący polski eksport do RPA. Rynek południowoafrykański wydaje się być dla polskich producentów najbardziej obiecującym rynkiem z państw trzecich (pozaunijnych), a zdaniem Izby jest on daleko bardziej perspektywicznym niż rynek chiński. Pojawił się jednak projekt wzrostu opłat za importowane mięso drobiowe.

W analizach amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) pojawiły się prognozy, że produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej w 2019 r. wzrośnie  o około 2% rok do roku, wobec 2,5% wzrostu w 2018 r. Oczekuje się także niewielkiego wzrostu konsumpcji mięsa drobiowego w UE, wspieranego przez zmianę  preferencji dietetycznych konsumentów.

Branża drobiarska w Polsce – która jest największym w UE producentem mięsa drobiowego i czwartym największym na świecie eksporterem – od lat zmaga się ze szkodliwymi, nieprawdziwymi stereotypami. Tymczasem stosowanie hormonów jest zakazane od ponad 20 lat, a antybiotyki mogą być stosowane w hodowli tylko w ściśle określonym reżimie – mówi Łukasz Dominiak, dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa. Zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej przypadki nieprawidłowości na tym rynku są marginalne i oscylują wokół 1%.

Przez najbliższych dwanaście lat wzrost produkcji drobiu w państwach Unii Europejskiej znacząco zwolni. Do 2030 r. średni roczny wzrost produkcji mięsa drobiowego we wszystkich państwach wyniesie średnio 0,3% rocznie – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. To bardzo istotny spadek jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w minionych dziesięciu latach produkcja drobiu w Europie rosła średnio o 2,5%.

Światowa produkcja jaj w tym roku powinna osiągnąć 74 mln ton. Trzech największych producentów w tym roku to – podobnie jak w poprzednich latach – Chiny, Stany Zjednoczone oraz Indie. Produkcja mięsa drobiowego w kończącym się roku wyniesie globalnie 123 mln ton.

Produkcja mięsa drobiowego w 2018 r. wzrośnie o 5%, natomiast eksport o 12% – prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w raporcie branżowym.

Strony

X