Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług delegowała Członków Prezydium do prac w Zespołach Roboczych przy Radzie Przedsiębiorczości.

Podczas noworocznego posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Prezes Zarządu NRZHiU, Tadeusz Zagórski wręczył statuetki Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego Januszowi Śniadkowi  – posłowi na Sejm RP oraz Alfredowi Bujarze – Przewodniczącemu Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Otrzymane statuetki wręczone zostały za pomoc przy ustanawianiu wolnych niedziel w  handlu.

W sprawie propozycji wprowadzenia w naszym kraju podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego przedstawiamy dwa stanowiska, które zajęli w dniu 18 listopada br. reprezentująca kupców z całej Polski Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz przedstawiciele znanych polskich sieci detalicznych.

X