naturaceutyki

Rynek nutraceutyków rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie segment żywności funkcjonalnej i nutraceutyków należy do najdynamiczniej rozwijających się działów przemysłu spożywczego. Roczną wielkość sprzedaży liczy się już nie w milionach, lecz w miliardach dolarów. Odpowiadając na zmiany zachodzące na rynku poszerzono ofertę Targów WorldFood Poland o sektor nutraceutyków.

X