pieczarki

Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. eksport pieczarek świeżych z Polski zwiększył się o 4,3%, do 175 tys. t. Od początku 2018 r. silną dynamiką charakteryzowała się ich sprzedaż do Wielkiej Brytanii. Z danych Eurostatu wynika, że zwiększyła się ona o 17,2%, do 40,1 tys. t.

X