podatek od handlu detalicznego

Podczas ostatniego posiedzenia sejmu posłowie przegłosowali przedłużenie na kolejny rok zawieszenia obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej. Wynika to z faktu, że ustawę rozpatruje aktualnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego została ona skierowana przez Komisję Europejską.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zawieszenie stosowania przepisów ustawy ma być przedłużone do 31 grudnia 2019 r. Zmiana związana jest z nierozpoznaniem skarg złożonych przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu podatku handlowego może doprowadzić do umocnienia pozycji zagranicznych sieci dyskontowych na polskim rynku – Polska Grupa Supermarketów (PGS) przedstawiła swoje stanowisko po przedstawieniu przez Komisję Europejską. Ponadto według PGS „To informacja bardzo negatywna dla przyszłości polskiego handlu, mogąca doprowadzić do zniknięcia setek małych, polskich sklepów i zwolnienia tysięcy pracowników sektora w Polsce”.

Pod koniec lutego poznamy nową wersję ustawy o podatku od handlu detalicznego  - podaje IAR. O zmianach mówi minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przypomnijmy, pierwotnie zakładano, że będzie on progresywny, z wyższą  stawką w soboty, niedziele i święta. Przeciwko zapisom ustawy protestowali handlowcy.

11 lutego 2016 r., w czwartek, odbędzie się w Warszawie manifestacja osób, które chcą zaprotestować wobec wprowadzenia opodatkowania, które zamiast wzmocnić konkurencyjność mniejszych placówek handlowych na rynku może doprowadzić do upadku wielu polskich przedsiębiorstw. Swoje niezadowolenie zamierza zadeklarować około 6 tysięcy polskich handlowców.

Dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie dotyczące projektu podatku od handlu detalicznego w Polsce. Strona rządowa, którą reprezentować będą Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz Minister Finansów Paweł Szałamacha zapozna się z uwagami i propozycjami przedstawicieli środowiska handlowców. Wspomniany projekt budzi dużo kontrowersji i handlowcy z niepokojem czekają na ostateczną wersję ustawy wprowadzającej podatek. „Poradnik Handlowca” będzie na bieżąco informował w wydaniu drukowanym oraz na naszej stronie internetowej o pracach nad kształtem tej ustawy.

X