Polska Federacja Producentów Żywności

Polska Federacja Producentów Żywności (w skrócie PFPŻ) została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. 

Polacy rzadko decydują się na reklamowanie produktu spożywczego, który nie spełnia ich oczekiwań. Do tej pory w wypadku odrzucenia reklamacji konsument musiał uznać swoją porażkę lub wystąpić na drogę sądową. Teraz może aplikować o rozstrzygnięcie sporu przez internet, poprzez Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów poświęcone wyłącznie żywności. Działa ono przy Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Marzeniem wielu polityków i przedsiębiorców jest, aby polska żywność była traktowana jako marka globalna. O ile jeszcze używa się pojęcia włoska żywność, to w wielu krajach mówi się już – francuskie sery, hiszpańskie wina, itd. Takie parasolowe marki globalne istnieją, ale były wypracowywane przez pokolenia. Powyższe przykłady pokazują, że ich zbudowanie to ciężka praca – a wizerunkowo sukces można osiągnąć tylko bardzo konsekwentnymi strategiami.

X