Polski Instytut Żywności

Klub Kukiz’15 planuje złożyć u marszałka Sejmu projekt ustawy zakładający połączenie 10. instytutów badawczych zajmujących się żywnością, w jeden – Polski Instytut Żywności. W gestii nowej instytucji będzie leżeć doradztwo dla producentów i przetwórców żywności. 

X