Premier

Foto: Pixabay

W liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że opinia Biura Analiz Sejmowych ws. skutków  ograniczenia handlu w niedziele dla sektora MŚP została przygotowana w sposób nieprofesjonalny i bez należytej staranności. Ograniczenie handlu w niedziele to temat ważny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, więc decyzje muszą być podejmowane na podstawie wiarygodnych danych. Z tego powodu Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie środków zaradczych, w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dokona przeglądu ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z tym tematem.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, co ma uszczelnić system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się z argumentami strony polskiej i będzie nowe opodatkowanie galerii handlowych i dużych biurowców.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce, z uwagą przyjęła apel premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący sprzedaży i promocji polskich produktów.

46 proc. Polaków źle ocenia wypełnianie przez Beatę Szydło obowiązków premier, zaś z aprobatą o pracy szefowej rządu mówi 42 proc. ankietowanych.

X