projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o produktach kosmetycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. bez poprawek. Nowe przepisy dotyczą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Zapowiadane zmiany mają szanse wejść w życie 1 stycznia 2019 r. 

Do końca czerwca projekt ustawy  przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju ma trafić do konsultacji i uzgodnień. 

Komisje senackie, które miały zająć się poprawkami w projekcie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zawiesiły prace w tej sprawie do drugiej połowy kwietnia. Poprawki do projekt wniosło Ministerstwo Środowiska.

Nowa ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne miałaby dotyczyć małych firm o przychodach do 5 tys. zł na miesiąc 

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jej wdrożenia. 

Resort środowiska planuje nową ustawę, która ma zniechęcić konsumentów do używania tanich foliowych torebek do pakowania zakupów.

Branża paliwowa apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie jej głosu w pracach nad regulacjami dotyczącymi pozaaptecznej sprzedaży leków. 

Senat pracuje nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma określić zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców.

X