przewaga kontraktowa

Sejm przyjął nowelę ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zlikwidowano progi finansowe, od których można zgłaszać nieuczciwe praktyki handlowe.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Celem wprowadzonych zmian jest skuteczniejsze powstrzymywanie nieuczciwych praktyk między producentami rolnymi, a przetwórcami.

UOKiK wydał pierwsze decyzje dotyczące przewagi kontraktowej. Poruszono m.in.: kwestię cen oraz jakości masła. Urząd sprawdził, czy sieci sklepowe nie manipulowały przy ustalaniu cen oraz czy producenci nie zaniżali jakości swoich wyrobów.

X