Rynek produktów dla dzieci

Matki przy wyborze produktów żywnościowych dla swoich dzieci kierują się ich jakością. Z badania przeprowadzonego przez dr Jolantę Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Aleksandrę Świebodę z Instytutu Matki i Dziecka wynika, że niemniej ważne okazują się także rekomendacje organizacji oraz instytucji naukowo-badawczych.

Zgodnie z wynikami analizy PMR, zawartej w raporcie „Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019” rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 8,7 mld zł w 2013 r., co stanowiło wzrost tylko o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy dalszego rozwoju rynku są jednak pozytywne i zostały skorelowane z prognozą kondycji całej gospodarki.

X