salonik prasowy

Wydawcy prasy coraz chętniej organizują konkursy dla sprzedawców. Od początku września br., w punktach obsługiwanych przez Kolportera, przeznaczyli na ten cel już ponad 100 tys. zł.

– Mówienie o zagrożeniu całego rynku kolportażu prasy to moim zdaniem nieporozumienie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z uczestników rynku ma problemy finansowe i jest zagrożony upadłością – twierdzi Grzegorz Fibakiewicz, prezes Kolportera.

Kolporter dostarcza prasę do wszystkich powiatów i do 98% gmin w Polsce – wynika z najnowszych analiz przeprowadzonych przez spółkę. Obecnie Kolporter dostarcza prasę do blisko 24 tysięcy punktów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ponad 50 procent z nich zlokalizowanych jest w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców.

Do punktów sprzedaży prasy, obsługiwanych przez Kolportera od pewnego czasu trafiają zwiększone nadziały gazet i czasopism. – To efekt dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku – wyjaśniają przedstawiciele spółki.

Do sądu wpłynęły dwa wnioski dotyczące Ruchu. Jeden dotyczy postępowania sanacyjnego, drugi ogłoszenia upadłości przez spółkę. Teraz Sąd Rejonowy w Warszawie połączył wnioski i wyznaczył nadzorcę sądowego spółki.

Ponad 700 tys. katalogów, próbek towarów i nagród wydano łącznie w pierwszym półroczu 2018 r. w salonikach Kolportera, w ramach różnego rodzaju akcji samplingowych i programów konsumenckich.

X