społeczna odpowiedzialność biznesu

Ponad tysiąc przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu znajdziemy w najnowszym raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Swoje miejsce w raporcie znalazła też sieć Tesco.

Priorytetowe obszary działań społecznej odpowiedzialności biznesu firma Immochan Polska określiła w przyjętej w 2016 r. strategii CSR. Od tego czasu firma realizuje działania na takich płaszczyznach, jak: innowacje, komunikacja z interesariuszami i transparentność, talenty i kompetencje, certyfikacja środowiskowa aktywów, efektywność energetyczna, a także relacje z podwykonawcami i odpowiedzialne zakupy, integracja terytorialna oraz etyka.

Klub Odpowiedzialnego Biznesu obchodzący swoje pięciolecie zorganizował debatę poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu – „CSR z trzech perspektyw: dla firmy, dla organizacji, dla regionu”. W dyskusji nad potrzebą brania pod uwagę potrzeb lokalnych społeczności w biznesowych strategiach wzięli także udział przedstawiciele m.in. Fabryki Cukierków „Pszczółka” czy IKEA Lublin.

Po raz drugi z rzędu międzynarodowa organizacja not-for-profit CDP wyróżniła Nestlé za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Spośród 3300 firm wyróżniono 58. Według raportu „The Global Supply Chain”, Nestlé znalazło się w ścisłej czołówce 2% podmiotów, które kształtują swoją działalność w oparciu o szacunek dla naszej planety.

Program Partnerstwo Biznesowe UNICEF zainaugurowano 20 września w Warszawie. Organizacja wspierająca dzieci na całym świecie wśród swoich partnerów ma wiele znanych, globalnych firm.

X