wynagrodzenie

W sierpniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,4% rok do roku i wyniosło 6229,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% w stosunku rocznym i wyniosło 4798,27 zł – informuje GUS.

W lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,5%  w stosunku rocznym i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,2% rok do roku i wyniosło 4825,02 zł.

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% rok do roku i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7% w stosunku rocznym i wyniosło 4696,59 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące średniego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. Wyniosło ono 4622,84 zł. Oznacza to wzrost o niemal 300 zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. Wyniki są optymistyczne, odnotowano wzrost w przypadku obydwóch wskaźników.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. Obydwa wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zaliczyły wzrost.

W ciągu 2017 r. płaca w gospodarce wzrosła nominalnie o 5,9 proc., co stanowi najlepszy wynik od 2008 r. Jeśli weźmie się pod uwagę wzrost inflacji, sytuacja nie wygląda tak dobrze, ponieważ realna siła nabywcza wzrosła o 3,9 proc., co jest wynikiem gorszym niż w latach 2014 i 2015. 

W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7% rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1% rdr - poinformował we wtorek danych Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętny wzrost wynagrodzeń na świecie w 2015 r. wyniesie 5,4% – wynika z prognoz firmy doradczej Hay Group. Średnie tempo zwiększania się dochodu będzie nieco wyższe niż w ubiegłym roku, zmienią się jednak globalni liderzy wzrostu. W Polsce podwyżki przy uwzględnieniu inflacji powinny być na poziomie bliskim 3%.

Przedsiębiorcy dość często zatrudniają żony, mężów, dzieci. Czy kwoty wypłacone rodzinie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy? Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej − także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Strony

X