zakaz handlu w niedzielę

Sieć Tesco podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2018/2019. W skali całej grupy zanotowano wzrost przychodów, ale na skutek zmian prawnych w Europie Centralnej zanotowano w tym regionie spadek sprzedaży.

Inspekcja Pracy wysłała już do sądów co najmniej 80 wniosków o ukaranie detalistów łamiących przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele. Większość dotyczyła tego, że za ladą nie stał właściciel sklepu, a zatrudniony pracownik.

Nie maleje zainteresowanie zarządów firm, ekspertów oraz opinii publicznej wpływem zakazu handlu w niedziele na wyniki branży handlowej i usługowej. Aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę oparcia decyzji o rzetelne i sprawdzone informacje, Retail Institute opublikował dane dotyczące wyników odwiedzalności centrów handlowych za okres od 1 stycznia do 20 maja 2018 r. oraz podsumowujący wyniki z 11 tygodni obowiązywania nowych regulacji prawnych, tj. od 5 marca do 20 maja 2018 r.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że większość społeczeństwa jest zwolennikami ograniczenia handlu w niedziele. Duże rozbieżności w wynikach zanotowano w zależności od wielkości miejscowości, w której mieszkali respondenci – im większa miejscowość, tym mniej zwolenników niedzielnego zakazu.

Na skutek wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę w 2018 r. sklepy w Polsce będą otwarte łącznie o 39 dni krócej niż w roku ubiegłym. W kolejnym roku Polacy będą mieli jeszcze mniej okazji do odwiedzania sklepów.

Minister Elżbieta Rafalska podczas spotkania z mieszkańcami Boguchwały k. Rzeszowa stwierdziła, że ustawa ograniczająca niedzielny handel „jest nie najgorzej przyjmowana i realizowana”.

Związek zawodowy „Solidarność” zabiega o doprecyzowanie w Kodeksie pracy zapisów dopuszczających pracę zmianową także w niedziele i święta. Zdaniem szefa związku Piotra Dudy, niektórzy pracodawcy wykorzystują obecne przepisy do nieuzasadnionego zatrudniania w niedziele.

Stacje benzynowe miały być głównym wygranym wprowadzonego od marca ograniczenia handlu w niedziele. Zanotowano nieznaczny wzrost obrotów, ale dużo mniejszy niż się spodziewano.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) wywodzący się z NSZZ „Solidarność” przygotował pierwsze propozycje zmian do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W kwietniu zrobimy zakupy tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W pozostałe sklepy są nieczynne ze względu na Wielkanoc oraz przepisy ustawy ograniczającej handel w siódmy dzień tygodnia. Powstała jednak mobilna aplikacja, dzięki której można sprawdzić jakie punkty handlowe są czynne w danym mieście w wolne niedziele.

Strony

X