zatrudnienie

Produkcja przemysłowa, transport i logistyka oraz handel detaliczny i hurtowy to branże, które w drugim kwartale bieżącego roku będą zatrudniać najwięcej nowych pracowników. Największe szanse na znalezienie nowej pracy będą w Polsce południowo-zachodniej. Choć w porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne firm pogorszyły się, to osoby poszukujące pracy nadal mogą liczyć na korzystną dla nich sytuację na rynku pracy – potwierdza raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla drugiego kwartału 2019 r.

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% rok do roku i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w stosunku rocznym o 6,7% i wyniosło 4771,86 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% rok do roku i wyniosło 6222,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% w stosunku rocznym i wyniosło 4848,16 zł.

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% rok do roku i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7% w stosunku rocznym i wyniosło 4696,59 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, by umowa ta nie wypełniała znamion charakterystycznych dla stosunku pracy. 

Polska pod względem wskaźnika zatrudnienia, czyli liczby zatrudnionych w stosunku do całej populacji w wieku produkcyjnym, nie wygląda dobrze. Jednocześnie stopa bezrobocia jest najniższa od ponad 26 lat.

W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7% rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1% rdr - poinformował we wtorek danych Główny Urząd Statystyczny.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Resort pracy i polityki społecznej proponuje m.in. rozszerzenie kręgu osób, za które pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. 

Zatrudnienie w trzecim kwartale 2014 r. w Polsce wzrosło o 0,5% w układzie kwartał do kwartału i o 1,9% w układzie rok do roku - podał Eurostat.

W maju br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5514,7 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca praktycznie nie zmieniło się. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 0,7% – podał GUS.

X