ziemniaki

Według rozporządzenia ministra rolnictwa przy sklepowych stoiskach z ziemniakami konsumenci powinni zobaczyć informację i flagę kraju, z którego pochodzą warzywa. Na razie dotyczy to tylko ziemniaków luzem, dla pakowanych regulacja zacznie obowiązywać od 2020 r. Nowe przepisy mają wspierać konsumencki patriotyzm. Obowiązek znakowania i poinformowania klientów o kraju pochodzenia ziemniaków spoczywa głównie na sprzedawcach, ale na kolejne regulacje w zakresie znakowania żywności od 2020 r. muszą się przygotować też producenci.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zostało przekazane do publikacji. Celem nowelizacji rozporządzenia jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące cen skupu produktów rolnych w grudniu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 75,2% rok do roku, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało zmiany w rozporządzeniu dotyczącym oznaczania produktów rolnych, żeby zapobiec praktyce sprzedawania zagranicznych ziemniaków jako polskie. Do konsultacji społecznych trafił także projekt zmiany rozporządzenia określającego szczegółowe wymogi jakościowe dla ziemniaków – zmiana ta ma z kolei określić, czym są młode ziemniaki.

Od jesieni 2015 r. MRiRW negocjowało z KE oraz państwami członkowskimi zmiany w systemie nadzoru nad wysyłką ziemniaków. Efektem tych negocjacji było wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na postulaty rolników resort rozpoczął prace legislacyjne w zakresie oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków.

Jemy mniej ziemniaków. W latach 90. było to 140 kg na osobę, a dzisiaj nieco ponad 100 kg. W tym roku na wzrost ich konsumpcji może wpłynąć niska cena – informuje Puls Biznesu.

X

Przeczytaj również