ZUS

Trzy resorty w rządzie doszły do porozumienia w sprawie zmniejszenia wysokości składek na ZUS dla przedsiębiorstw. Może się to okazać dobrym rozwiązaniem dla niewielkich firm, które zamiast 1232 zł zapłacą 520 zł.

Konstytucja biznesu jest jedną ze sztandarowych obietnic nowego rządu. Zawarto w niej zapis o zwolnieniu z płacenia składek na ZUS, przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. W zapisie występuje jednak luka pozbawiająca ochrony nowych przedsiębiorców.

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. bez poprawek. Nowe przepisy dotyczą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Zapowiadane zmiany mają szanse wejść w życie 1 stycznia 2019 r. 

Początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Tzw. ulga na start będzie niezależna od obecnej ulgi (tzw. mały ZUS), która ma być wciąż dostępna w trakcie kolejnych 24 miesięcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od nowego roku wprowadzi szereg zmian mających usprawnić proces przyjmowania składek od przedsiębiorców. Według nowych zasad będą oni wysyłali jeden przelew, zamiast dotychczasowych trzech. Ma on trafić na indywidualny numer konta, dla każdej z firm. 

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wpłacać na jeden przypisany im rachunek wszystkie składki ubezpieczeniowe. W Sejmie trwa czytanie projektów ustaw na temat zmian w Kodeksie pracy i w ustawie o ubezpieczeniach społecznych są czytane w Sejmie. 

Od nowego roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zleceń. Składka emerytalna będzie płacona do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zarówno w ocenie pracodawców, jaki i związkowców zmiany te będą korzystne dla pracowników.

Kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może się spodziewać każdy płatnik składek, czyli pracodawcy oraz osoby fizyczne, które mają zawarte umowy cywilnoprawne, powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie pisemnej interpretacji przepisów. Interpretacje są wydawane w sprawach indywidualnych, a we wniosku przedsiębiorca musi szczegółowo opisać przyszłą lub obecną sytuację.

Każdy ubezpieczony powinien regularnie sprawdzać swoje konto w ZUS. Przez Platformę Usług Elektronicznych można to robić na bieżąco. ZUS umożliwia sprawdzenie, czy pracodawca odprowadza składki, ile środków zostało zgromadzonych na koncie i jaka ich część trafiła do OFE. W ten sposób łatwo sprawdzić prognozowaną emeryturę. Osoby, które nie założyły jeszcze konta na PUE, o swoich składkach dowiedzą się z listów o stanie konta ubezpieczonego, których wysyłkę ZUS rozpoczął w czerwcu. Listy dotrą do 16 mln osób.

Strony

X