Jesteś tutaj

Czy obserwowane od dłuższego czasu zjawisko deflacji, objawiające się m.in. spadkami cen żywności, spowodowało w Pana/Pani placówce handlowej zmiany związane z wysokością sprzedaży:

X