Jesteś tutaj

Rząd wprowadzi Jednolity Plik Kontrolny

Wyciągi z ksiąg podatkowych oraz dowody księgowe, przekazywane w ramach kontroli podatkowej, będą musiały być zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML. Jak tłumaczy resort finansów, aktualnie kontrole prowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznych są mało efektywne – głównie dlatego, że kontrolowani przekazują dane w plikach, których analiza jest mocno utrudniona (np. PDF, XPS). Obowiązywać będzie zatem forma elektroniczna (pliki zgodne ze standardem XML), edytowalna – pozwalająca m.in. na wyszukiwanie w dokumencie określonych danych bądź słów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w Austrii, Holandii, Portugalii, Estonii, Słowenii oraz Luksemburgu. Obowiązek zostanie wprowadzony od 2016 r. Początkowo jednak dotyczyć ma tylko dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy w latach 2016‑2017 będą mogły przekazywać dane w takim formacie, ale nie będzie to dla nich obowiązkiem. Od 2018 r. wymóg dotyczyć ma już wszystkich przedsiębiorców.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Główna zmiana polegać ma na tym, iż składki emerytalna i rentowa od umowy zlecenia płacone będą od kwoty co najmniej minimalnej płacy (obecnie to 1680 zł brutto) pod warunkiem, że dana osoba osiąga taki przychód.

Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej? Zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. 

X

Przeczytaj również