Jesteś tutaj

Rząd wprowadzi Jednolity Plik Kontrolny

Wyciągi z ksiąg podatkowych oraz dowody księgowe, przekazywane w ramach kontroli podatkowej, będą musiały być zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML. Jak tłumaczy resort finansów, aktualnie kontrole prowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznych są mało efektywne – głównie dlatego, że kontrolowani przekazują dane w plikach, których analiza jest mocno utrudniona (np. PDF, XPS). Obowiązywać będzie zatem forma elektroniczna (pliki zgodne ze standardem XML), edytowalna – pozwalająca m.in. na wyszukiwanie w dokumencie określonych danych bądź słów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w Austrii, Holandii, Portugalii, Estonii, Słowenii oraz Luksemburgu. Obowiązek zostanie wprowadzony od 2016 r. Początkowo jednak dotyczyć ma tylko dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy w latach 2016‑2017 będą mogły przekazywać dane w takim formacie, ale nie będzie to dla nich obowiązkiem. Od 2018 r. wymóg dotyczyć ma już wszystkich przedsiębiorców.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Podatnicy organizujący dla swoich pracowników szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe często nie wiedzą, czy wydatki z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych (cateringowych) lub wynajmu sali konferencyjnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. 

X